» » » ОБОЗ ПКСЛУ порядок обліку боргового зобов"язання

 
 
 

ОБОЗ ПКСЛУ порядок обліку боргового зобов"язання

Автор: rendo от 14-09-2016, 23:46, посмотрело: 1 357

0 Дописувач: Литвин В. А.

ОЕП «Дослідна експедиція»
(окремий експедиційний підрозділ)
03040 м. Київ вул. Ломоносова, 8 Б

Для службового використання
(містить експедиційну службову таємницю)

В ОБОЗ ПКСЛУ
громадянина України
____________________
ідентифікаційний код
___________________

ЗАЯВА № ___ /дсв
від ___. ______________. 20 ___ р.
Прошу Вас розглянути можливість обліку боргового зобов’язання до __________________________________________ на підставі наступних документів (визначаються Заявником), що додаються.
Додатки:
1)
2)
3)
4)
5)


Заявник ______________________

Прийнято : ____ _______________ 20___ р.
Керівник ( відповідальний член ОБОЗ ПКСЛУ) ______________________
(потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОЕП «Дослідна експедиція»
(окремий експедиційний підрозділ)
03040 м. Київ вул. Ломоносова, 8 Б

Для службового використання
(містить експедиційну службову таємницю)

А К Т

Обліку боргового зобов’язання за заявою № _____ від ____________ 20___ р.

Ми, що підписалися нижче, члени ОБОЗ ПКСЛУ в наступному складі Трійки :
_____________________________ - головуючий
_____________________________,
_____________________________

склали цей акт «___» « _______________________ » 20___ р. про наступне:
1) Розглянута Заява № ____ від ___ _____________________ 20___ р. про Облік боргового зобов’язання правочинна та прийнята до подальшого провадження.

2) Заявник ____________________ добровільно передає своє боргове зобов’язання до _______________________ на умовах новації в повне розпорядження ОБОЗ ПКСЛУ.

3) Чинна Трійка ОБОЗ ПКСЛУ обліковує боргове зобов’язання ___________________ в сумі __________________________________________________ грн., як апріорі (безсумнівне).

4) Чинна Трійка ОБОЗ ПКСЛУ додатково обліковує новаційне боргове зобов’язання (лихва) за методом _______________________________ (розрахунок додається) в сумі ________________________ __________________________________ грн.

5) За даним Актом, відповідно до Положення (інструкція) про структурний підрозділ з ОБЛІКУ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ та СПРИЯННЮ ЛЮСТРАЦІЇ в УКРАЇНІ ОЕП «ДОСЛІДНА ЕКСПЕДИЦІЯ» направляється вимога до боржника ________________________ про сплату боргового зобов’язання через черговий підрозділ ГОПП ОЕП «Дослідна експедиція» (нарочно, поштою, телеграфом, через мережу Інтернет, тощо) в день ачі вимоги.

6) В випадку відмови від виконання вимоги про сплату боргового зобов’язання, відповідно до Положення (інструкція) про структурний підрозділ з ОБЛІКУ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ та СПРИЯННЮ ЛЮСТРАЦІЇ в УКРАЇНІ ОЕП «ДОСЛІДНА ЕКСПЕДИЦІЯ», подається суттєвий судовий позов та/або оформлляються належні Сертифікати на суму апріорі та векселі на суму лихви.

_____________________________________
головуючий ______________________

_____________________________________ ______________________

_____________________________________ ______________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник Структурного Підрозділу з
Обліку боргових зобов’язань, Протидії
Корупції та сприяння люстрації в Україні
Окремого експедиційного підрозділу
« Дослідна експедиція»

___________________________

/ Литвин В. А. /

Д О Д А Т О К до
Положення (інструкція) про структурний підрозділ з ОБЛІКУ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ,
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ та СПРИЯННЮ ЛЮСТРАЦІЇ в УКРАЇНІ ОЕП «ДОСЛІДНА ЕКСПЕДИЦІЯ»

Методологія розрахунку Облікування боргових зобов’язань юридичних, фізичних осіб за ЄДРПОУ, громадян України та іноземних громадян чи осіб без громадянства, боргові зобов’язання яких, виникли на території України.

Методологія обчислення та обліку боргових зобов’язань ґрунтується на загальному Методі економічної теорії, як шляху пізнання системи економічних відносин у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, мисленого відтворення цієї взаємодії в теорії та на практиці.

1. ОБОЗ ПКСЛУ розраховує та облікує наступні види боргових зобов’язань :
Невиконані Договори, Протоколи, Угоди, Меморандуми, Боргові розписки, Векселі,
Заяви свідків,
інші юридичні та громадянські Акти, що містять інформацію про виникнення боргового
зобов’язання
юридичних, фізичних осіб за ЄДРПОУ, громадян України та іноземних громадян чи осіб
без громадянства на території України з моменту проголошення незалежності
24 серпня 1991 року.
Термін давності для розгляду боргового зобов’язання з моменту виникнення
визначається як такий, що діє безстроково.

2. ОБОЗ ПКСЛУ розраховує боргові зобов’язання в грошовому еквіваленті в національній валюті
України за курсом Національного банку до актуальної валюти на день обліку, а боргові зобов’язання в
натуральній формі (земля, нерухомість, цінні папери, товари, тощо) - в природних одиницях виміру та
в грошовому еквіваленті.
Обліковане боргове зобов’язання визнається апріорі (безсумнівним).

3. ОБОЗ ПКСЛУ також, за результатами розгляду справи, своїм рішенням може обліковувати додаткове (новаційне) боргове зобов’язання (лихву), розрахунок якої проводить за наступною методологією :
1) Метод розрахунку лихви за Герасимом Калиткою : на суму апріорі нараховується лихва еквівалентна встановленому місячному проценту від 0,25 % до 2,5 %. ; загальна сума лихви визначається як добуток місячної лихви на цілу кількість місяців облікованої заборгованості.
2) Метод розрахунку прогресивної лихви за Терентієм Пузирем : на суму апріорі нараховується лихва еквівалентна встановленому місячному проценту від 0,25 % до 2,5 %. ; лихва додається до суми апріорі; одержане значення становить суму апріорі * з якої аналогічно розраховується лихва * за другий місяць ; і так далі розраховуються всі цілі місяці облікованої заборгованості.

4. Методологія розрахунку боргових зобов’язань, прийнята ОБОЗ ПКСЛУ, є приватною інтелектуальною власністю ОЕП «Дослідна експедиція» в Україні, що захищається чинним діючим законодавством, та не може використовуватися Державними, підприємницькими, громадськими, культовими та іншими структурними об’єднаннями або окремими приватними особами, без згоди власника.


Методисти – відповідальні члени ОБОЗ ПКСЛУ

Колмиков Володимир Сергійович ______________________

Фоменко Олексій Миколайович ______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник Структурного Підрозділу з
Обліку боргових зобов’язань, Протидії
Корупції та сприяння люстрації в Україні
Окремого експедиційного підрозділу
« Дослідна експедиція»

___________________________

/ Литвин В. А. /

В И М О Г А

Про сплату боргового зобов’язання від « ___ » « ________________ » 20___ р.


Одержувач : ___________________________________________________________

Підстава : Акт обліку боргового зобов’язання від « ____ » « ____________ » 20___ р.

Сума вимоги : « ________________ » гривень « _____ » копійок.

( _____________________________________________________________________________ )
(сума прописом)

В тому числі :
1) сума апріорі : « ________________ » гривень « _____ » копійок.

( _____________________________________________________________________________ )
(сума прописом)

2) лихва : « ________________ » гривень « _____ » копійок.

( _____________________________________________________________________________ )
(сума прописом)


Термін дії Вимоги : « _____ » ( _____________________________ ) днів з моменту
(сума прописом)

вручення ( надсилання ) по « ____ » « _______________________ » 20___ р. включно.


Вимогу склав : __________________________ ( Фоменко О. М. )
(підпис)

Додатки на підтвердження правочинності Вимоги :

1) Акт обліку боргового зобов’язання ОБОЗ ПКСЛУ від « ___ » « ___________ » 20___ р.

2) Методологія розрахунку Облікування боргових зобов’язань юридичних, фізичних
осіб за ЄДРПОУ, громадян України та іноземних громадян чи осіб без громадянства, боргові зобов’язання яких, виникли на території України.

3) Додатки до Акту ( підстава для прийняття рішення про облік Боргового зобов’язання.


Реквізити для сплати боргового зобов’язання :

Одержувач :

Рахунок (інше) :

Банківська установа (інше):Вимогу вручив (надіслав) : ____________________________ ( ____________________ )
(підпис)


Вимогу одержав : ____________________________ ( ____________________ )
(підпис)

Категория: Экономика / ГРИН ОБОЗ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.